ออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หลายๆครั้งที่เข้าร้านค้า ร้านสะดวกซื้อต้องแปลกใจเสมอ กับกล่องที่ไม่ใช่แค่กล่อง ซองที่ไม่ใช่แค่ซอง กระป๋องที่ไม่ใช่กระป๋อง  อย่างงนะครับ ไม่ได้เล่นคำเอาปรัชญาอะไร แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทันสมัยที่ มีการออกแบบมาเกี่ยวข้อง หลายๆท่านคงเเคยไได้ยิน ธุรกิจรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าออกแบบดีมีชัยไปกว่าครึ่ง   ด้วยความสวย และสะดุดตา จะมีแรงดึงดูดใจให้ซื้อสนใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การรับออกแบบบรรจุภัณฑ์  อย่างที่ในยุคปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสื่อถึงหลักคิด วิธีการนำเสนอตัวสินค้าไปในทิศทางที่ผู้ค้าอยากจะสื่อกับผู้บริโภคอีกด้วย โดยการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์  มีหลักที่จะต้องคำนึงถึงดังนี้   1.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการใช้สอยได้ดี ในการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์  ที่มีความปลอดภัย รวมถึงประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยเหมาะสมกับการใช้สอย การรับออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องนึกถึงประดยชน์ใช้สอยเป็นที่สูงสุด   2.เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้ทางด้านศิลปะเพื่อให้มีสไตล์ที่ดดดเด่นสวยงาม เช่น มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์   3.เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการรับออกแบบผลิตภัณฑ์  ทีมงานที่รับออกแบบบรรจุภัณฑ์  ต้องใส่ใจ และผสมผสานการออกแบบให้ดูดีและมีสไตล์เข้าไปประกอบกันด้วย ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ   4.สื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์ ของตัวสินค้า เป็นเรื่องจำเป็น เพราะรายละเอียดของสินค้าส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าตาที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงสินค้าที่อยู่ภายใน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าได้อีกด้วย จึงถือว่าการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์  จำเป็นต้องวางตำแหน่งของการบอกรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนและอ่านเข้าใจได้   5.เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า  เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้น เพราะการออกแบบให้ดีมีมูลค่าน่าจับต้อง จึงสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้มาขึ้น ในการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์  จึงมีหน้าที่ที่สำคัยที่จะสร้างให้แบรนด์ดีตลาดได้ดีขึ้น   ด้วยหลักการเบื้องต้นนี้ก็จะทำให้การรับออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา สร้างความมั่นใจว่าจะได้ความสะดวกสบายเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รวมถึงดูดีมีสไตล์ คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณลงทุนไป…

Read More Read More