ข้อคำนึงในการออกแบบ Packaging ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Packaging ที่ออกแบบมาได้น่าสนใจ มีสีสันที่สวยงามและดีไซน์ที่ดึงดูดสายตา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมคุณสมบัติสำคัญของ Packaging นั่นก็คือมีความปลอดภัยและสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้สมบูรณ์มากที่สุดจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นขั้นตอนการออกแบบ Packaging จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะได้ Packaging ที่มีความเหมาะสมและเป็นสิ่งที่แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ออกมาสู่สายตาของลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและซื้อไปใช้ รวมทั้งมีการกลับมาซื้อซ้ำใหม่อีกเรื่อยๆ และยังมีความแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอีกด้วย การออกแบบ Packaging ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการกำหนดรายละเอียดที่มีความสำคัญทั้งหมดเพื่อที่จะได้หยิบเอาทุกส่วนมาผสมผสานกันเป็นไอเดียในการทำ Packaging ที่เหมาะสม แต่สินค้าบางอย่างอาจมีเงื่อนไขที่ทำให้การออกแบบ Packaging เป็นไปในรูปแบบเฉพาะ เช่น อาหาร หรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ที่จะต้องมีการออกแบบ Packaging ให้บรรจุสินค้าได้อย่างปลอดภัย ช่วยรักษาสภาพของสินค้าให้สมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ซึ่ง Packaging เหล่านี้ต้องใช้วัสดุเฉพาะที่มีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้นานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นการออกแบบและผลิต Packaging เหล่านี้จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือ Packaging ที่ใช้ต้องปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสินค้าออร์แกนิคหรือสินค้าเฉพาะอย่างเท่านั้น แต่สินค้าทุกชนิดที่ผลิตออกมาควรเลือกใช้ Packaging ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องเลือกวัสดุที่มีความปลอดภัย สามารถนำมาใช้ซ้ำหรือนำมารีไซเคิลได้เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งการออกแบบ Packaging ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรคำนึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ Packaging ควรมีไว้เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้เท่าที่จำเป็น หากต้องการออกแบบ Packaging ที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยเหตุผลทางด้านการทำตลาด ควรเน้นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ให้น้ำหนักกับการดีไซน์สีและลวดลายต่างๆแทน Packaging ควรเน้นการใช้งานที่ง่ายและมีส่วนประกอบเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการใช้วัสดุในการผลิตและลดปริมาณขยะที่จะต้องทิ้งด้วย คำนึงถึงการกำจัดทิ้ง วัสดุที่นำมาทำ Packaging…

Read More Read More